ACO Net Logo
            	
		Linkit 


		

		


	ELINKEINONHARJOITTAJIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

	Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä 
	neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsittelyyn. 
	Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee 
	olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).