AcoNet Oy Sähköpalvelut


	    
  AcoNet Oy:n yhteystiedot 
	
       sähköposti: toimisto(at)aconet.fi
		  
       Oulu:      Kaitoväylä 28 A 14, 90570 Oulu
		  
       Jyväskylä:  Korkeakoskentie 23 A 1, 40500 Jyväskylä
		  
       puhelin:    +358 40 595 3250

	      
Tietosuojaseloste ELINKEINONHARJOITTAJIEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä
neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsittelyyn.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee
olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).